Egenerklæring

Egenerklæring

Egenerklæring

Egenerklæringen om helse må fylles ut i studioet før tatoveringsprosessen.

I henhold til Forskrift om hygienekrav for tatoveringsvirksomhet §7 er vi pliktige til å gi deg informasjon om risikoer forbundet ved utførelsen av tatoveringen. For å forsikre oss om at du forstår hva tjenesten innebærer må du lese og fylle ut egenerklæring om helse i studioet før vi kan utføre tatoveringen.

Tatoveringsøkten

Utstyret som benyttes under tatoveringsøkten er enten engangsutstyr eller utstyr som er sterilt. Alle arbeidsoverflater, tatoveringsmaskiner, strømforsyninger, ledninger og klemflasker som er i bruk under tatoveringsøkten er tildekket med egnet engangs emballasje. Tatoveringsøkten utføres i henhold til studioets prosedyrer.

Tatoveringsblekket som brukes under tatoveringsøkten kan inneholde nikkel eller krom (VI) og kan forårsake en allergisk reaksjon. Tatovøren bruker kun tatoveringsblekk som er tilfredsstiller gjeldende lover og forskrifter om tatoveringsblekk.

Jeg forstår at en tatovering innebærer penetrering av hud og at infeksjoner alltid er en risiko ved å ta en tatovering, og jeg er enig om å godta risikoen for at infeksjoner er mulig.

Jeg erkjenner at det ikke er mulig for studioet eller artisten å finne ut om jeg kan ha en allergisk reaksjon på pigmentene eller prosedyrene som brukes på min tatovering, og jeg er enig om å godta risikoen for at en slik reaksjon er mulig.

Jeg forstår at en tatoveringen er en permanent endring i mitt utseende, og at ingen løfter har blitt gitt om å senere endre eller fjerne min tatovering. Så vidt jeg vet har jeg ikke en fysisk, mental eller medisinsk svekkelse som kan påvirke mitt velvære som et direkte eller indirekte resultat av min beslutning om å ta en tatovering.

Jeg forstår at hvis jeg gjennomfører former for; hud behandlinger, laser hårfjerning, plastisk kirurgi eller andre hud forandrings prosedyrer, kan det resultere i uønskede endringer i min tatovering.

Etterbehandling

Jeg er innforstått med at etterbehandlings instrukser gis til meg muntlig og skriftlig på e-post eller SMS, og at jeg kan finne etterbehandlings instruksene på www.inspirittattoo.no. Jeg er enig om å følge artisten sine etterbehandlings instrukser mens tatoveringen min gror. Jeg er enig i at dersom etterarbeid skal være nødvendig, på grunn av min egen uaktsomhet, vil dette bli gjort på min egen bekostning.

Samtykke

Jeg samtykker til at tatoveringsstudioet og/ -eller tatovøren kan ta bilder av -eller filme tatoveringen under tatoveringsøkten og tatoveringsresultatet. Tatoveringsstudioet og/ -eller tatovøren har rett til å benytte bilder og filmer i markedsføringsøyemed. Dersom jeg ikke er komfortabel med -eller på noen annen måte ikke ønsker at bilder eller filmer benyttes til disse formål, må jeg selv opplyse tatoveringsstudioet og/ -eller tatovøren om dette.

Jeg er innforstått med at artisten kan velge å avstå fra å utføre tatoveringsøkten på meg dersom jeg er under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler, om jeg ikke oppgir de helseopplysningene studioet ber om i denne egenerklæringen, eller om utførelsen av tatoveringen kan medføre en fare for min egen eller andres helse på grunn av min tilstand.

Jeg samtykker til at studioet og artisten fratas ansvar for enhver skade som skyldes at jeg, i den hensikt i å oppnå tatoveringen, har holdt tilbake de helseopplysninger studioet eller artisten har bedt om i denne egenerklæringen i forbindelse med utførelse av tatoveringen, -og/eller som jeg burde forstå vil ha en betydning for behandlingsmetode, og bedømmelse av risikoer forbundet med å ta en tatovering.

Jeg er innforstått med at når tatoverings stensilen er påført på kroppen, er jeg selv ansvarlig for å kontrollere at stensilen for eventuelle skrivefeil og at stensilen er i henhold til mine ønsker før tatoveringsøkten starter, jeg er selv ansvarlig for å be om endringer i motivet eller plasseringen av stensilen, og er innforstått med at slike endringer må jeg be om før tatoveringsøkten starter, og at slike endringer kan påvirke totalprisen for tatoveringen.

Spørsmål om helsetilstand

1. Har du noen blodsykdommer (HIV, Hepatitt): 
2. Har du noen andre former for smittsomme sykdommer?
3. Har du noen form for åpne sår, eller betennelse -eller infeksjon i kroppen?
4. Har du hjerte- og karsykdommer, eller tar du medisiner som tynner ut blodet?
5. Har du epilepsi?
6. Har du diabetes?
7. Har du noen hudsykdommer?
8. Har du noen allergier?
9. Er du gravid eller ammende?
10. Er du under påvirking av alkohol eller andre rusmidler?

Rull til toppen