Personvern

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Inspirittattoo.no samler inn og behandler personopplysninger.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Inspirittattoo.no, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

 

1 Personopplysninger

For å kunne inngå avtale om kjøp av produkter/tjenester fra Inspirit Tattoo må du oppgi fullt navn, fødselsdato, adresse, mobilnummer og e-post. Dette er nødvendig for at vi skal kunne levere tjenesten eller produktet, samt kontakte deg dersom det skulle være behov i henhold til avtalen. Det rettslige grunnlaget er GDPR art. 6 nr. 1 b) avtale eller c) rettslig forpliktelse.

Vi er pålagt å oppbevare avtale -og kjøps informasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes etter ti år. Vi oppbevarer også IP-adressen som er benyttet ved avtaleinngåelse av sikkerhetshensyn.

For forskjellige formål kan vi trenge andre personopplysninger. Hvilke personopplysninger og formålet med disse er beskrevet her i personvernerklæringen.

 

1.1 Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som Inspirit Tattoo har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen.

Opplysninger skal utleveres/overføres på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.

Du har rett til å få utlevert egne personopplysninger som du har gitt til Inspirittattoo.no – dataportabilitet. Dersom det er teknisk mulig kan vi sende disse opplysningene direkte til ny virksomhet. Hvis ikke vil vi sende opplysningene til deg via e-post.

Alle personopplysninger vi sender til deg i disse sammenhenger vil sendes i kryptert filformat.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykke du har gitt oss. Samtykkene finner du på min side.

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

 

1.2 Arkivering av personopplysninger

Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år. For å kunne ivareta kunders rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og Inspirittattoo.no sine salgsbetingelser, lagrer vi kjøpshistorikk i 10 år.

 

1.3 Sikring av personopplysninger

Inspirit Tattoo har gode rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.

Du kan være trygg på at Inspirit Tattoo lagrer dine personopplysninger på en sikker måte.

 

1.4 Hvem behandler vi personopplysninger om

Vi behandler personopplysninger om:

  • Kunder
  • Leads
  • Jobbsøkere

 

1.5 Hvordan samler vi inn personopplysninger

Det er frivillig å oppgi personopplysninger til oss, men for å kunne gjennomføre en handel trenger vi enkelte opplysninger fra deg. Vi deler ikke dine personopplysninger med andre, eller bruker opplysningene til andre formål enn det som er angitt i denne personvernserklæringen.

Vi behandler personopplysninger når du:

  • Inngår en avtale med oss om kjøp av produkter/tjenester
  • Sender oss e-post, tekstmelding, meldinger via sosiale medier eller annen korrespondanse
  • Melder deg på arrangementer i regi av Inspirit Tattoo, både gratis og betalte
  • Bruker nettsiden vår, og eventuelt legger igjen en kommentar eller sender inn en henvendelse via et av våre kontaktskjemaer

 

1.6 Rettslige grunnlag

Vi behandler personopplysninger etter følgende rettslig grunnlag i GDPR art. 6 nr. 1:

a) «Samtykke»: når du selv har gitt oss ditt samtykke

b) «Avtale»: for å kunne oppfylle en avtale som du er part i, eller for å kunne gjennomføre tiltak på din forespørsel, før vi inngår en avtale

c) «Rettslig forpliktelse»: for at vi skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse

Vi behandler helseopplysninger etter følgende rettslig grunnlag i GDPR art. 9 nr. 2:

a) «Samtykke»: når du selv har gitt oss ditt samtykke

 

2 Kommunikasjon

Når du henvender deg til oss via nettsiden, e-post, telefon (anrop, tekstmelding) eller sosiale medier, behandler vi personopplysninger.

Formålet er å kunne svare på henvendelser fra deg, for historikk, og for å ha dokumentasjon i de tilfeller vi mottar reklamasjoner, klager eller rettslige krav. Det rettslige grunnlaget er GDPR art. 6 nr. 1 f), der de berettigede interessene er å kunne svare på henvendelser fra deg, for historikk, og for å ha dokumentasjon i de tilfeller vi mottar reklamasjoner, klager eller rettslige krav.

 

3 Markedsføring i eksisterende kundeforhold

Når du blir kunde hos oss behandler vi personopplysninger som nevnt over. Dersom du har et eksisterende kundeforhold hos oss vil vi kunne sende deg markedsføring på e-post og SMS, i tråd med markedsføringsloven § 15, samt Forbrukertilsynets tilhørende veiledning.

Formålet er å kunne yte god kundeservice. Det rettslige grunnlaget er GDPR art. 6 nr. 1 f), der de berettigede interessene er å kunne tilby deg relevante produkter og tjenester. Det rettslige grunnlaget kan også være GDPR art. 6 nr. 1 a), der du har gitt oss ditt samtykke. Du kan når som helst melde deg av markedsføring på e-post og SMS. Informasjon om hvordan du melder deg av opplyses i alle e-poster og SMS-er vi sender som er knyttet til markedsføring. Opplysningene oppbevares inntil «den registrerte ber om at de blir slettet» eller senest inntil 24 måneder etter sist åpnet e-post.

 

4 Informasjonskapsler (Cookies) og pixels

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside.
Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettsiden grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering,
analyse, personalisering og markedsføring.

Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at nettsiden skal fungere.

Disse informasjonskapslene er det ikke mulig å velge bort, og vårt
behandlingsgrunnlag for dette er av berettiget interesse. (GDPR art. 6 f).

Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av nettsiden.

Generell informasjon om bruk av informasjonskapslene og behandlingsgrunnlag finner du under punkt 4.1 til 4.6.

Pixel er en liten kode på vår nettside som gjør det mulig å registrere konverteringer via annonser på nett. Den gir oss mulighet til å tilpasse ekstern annonseringen mot kundegrupper basert på deres interesser internt på vår nettside. Vi ber alltid om samtykke fra deg for bruk av pixel.

 

4.1 Slik kan du unngå informasjonskapsler (Cookies)

Om du ønsker å unngå bruk av informasjonskapsler kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere disse. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at dersom du velger å utelukke informasjonskapsler, vil flere av funksjonene på Inspirittattoo.no slutte å fungere.

 

4.2 Analyse

Inspirit Tattoo samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på Inspirittattoo.no til analyse.

Med anonymiserte opplysninger mener vi opplysninger som ikke kan spores tilbake til en bruker eller en person. Formålet med dette er å samle inn statistikk som kan brukes for å videreutvikle og forbedre nettstedet. Eksempler på denne type data er: antall som besøker siden, hvordan siden blir brukt, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Vi samler også inn søkeord som brukes via søkemotoren på nettsiden. Dette er kun for å forbedre søketreffene og kundeopplevelsen, og det samles ikke inn info som kan spores tilbake til brukeren.

Data som vi benytter til analyse skjer med berettiget interesse som behandlingsgrunnlag. (GDPR art. 6 f).

 

4.3 Personalisering

For å kunne gi deg en relevant og god opplevelse i vår nettside bruker vi funksjoner og systemer for å personalisere innholdet slik at det tilpasses deg og dine interesser.

Vi foretar kun personalisering av innhold på nettsiden vår hvis du har samtykket.

 

4.4 Markedsføring

E-post og SMS markedsføring skjer kun hvis det er gitt samtykke fra deg.

Vi ønsker at vår markedsføring skal oppleves relevant og verdifull for deg til enhver tid, derfor vil innholdet som oftest være tilpasset. Vi samarbeider med utvalgte partnere for å tilby en god løsning knyttet til SMS og e-post forsendelser.

Vi og våre samarbeidspartnere sporer annonser for å vite hvilke du har sett på nett, og hvilke produkter du har sett på hos oss. Med dette kan vi tilpasse butikken etter dine interesser, og vise deg relevante annonser ved neste anledning.

Vi bruker cookies og pixels for å personalisere vår nettbaserte markedsføring. Dette skjer kun hvis du har gitt ditt samtykke. Dersom samtykke ikke er gitt, vil vi kun benytte oss av generiske annonser og andre former for målretting.

 

4.5 Personopplysninger til tredjepart

Inspirit Tattoo vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger enn som beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet, eller dersom vi får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for Inspirit Tattoo. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten. I tillegg vil Inspirit Tattoo bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå.

 

4.6 Cookies

Vi bruker følgende informasjonskapsler på nettsiden vår:

CookieLeverandørHensiktHvor lenge lagres informasjonen
dc_gtm_*Google Tag ManagerOversikt over referanser til sporingsscript.24 timer
_fbpFacebookMålrettet markedsføring3 måneder
_fbcFacebookMålrettet markedsføring2 måneder
_gatGoogle AnalyticsAnalyse og ytelse1 minutt
_gidGoogle AnalyticsAnalyse og ytelse24 timer
_gaGoogle AnalyticsAnalyse og ytelse2 år

 

5 Hvem deler vi personopplysninger med

For å kunne drive virksomheten vår, må vi noen ganger nødt til å dele personopplysningene dine med parter som:

Databehandlere: leverandører av ulike tjenester som behandler personopplysningene dine på vegne av oss, som for eksempel IT -og administrasjonssystemer, regnskap, skylagring, webhotell, utsendelse av e-poster og lignende.

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger enn som beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet, eller dersom vi får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for Inspirittattoo.no. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten. I tillegg vil vi bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå.

 

6 Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS

I noen tilfeller overføres personopplysningene dine utenfor EU/EØS, for eksempel i tilfeller der vi benytter oss av leverandører eller tjenester utenfor EU/EØS til å håndtere utsendelse av e-poster, til å behandle kundeopplysninger, for å muliggjøre betaling, for sikkerhet på nettsiden vår og ellers for å kunne drive virksomheten vår på en trygg og effektiv måte.

Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS er kun tillatt til land EU-kommisjonen har godkjent, eller under nødvendige garantier etter personvernforordningen. Dersom du vil vite hvilke leverandører og tjenester vi bruker utenfor EU/EØS, og få tilgang til dokumentasjon av nødvendige garantier, kan du kontakte oss på e-post post@inspirittattoo.no

 

7 Sikkerhet

Inspirit Tattoo har gode rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.

Du kan være trygg på at Inspirit Tattoo lagrer dine personopplysninger på en sikker måte.

 

8 Endinger i erklæringen

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg på andre måter som f.eks. via e-post, eller på selskapets nettside eller sosiale medier.

 

9 Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om personopplysninger eller ønsker du at Inspirittattoo.no skal rette, slette eller utlevere dine opplysninger, så ta kontakt med oss på e-post post@inspirittattoo.no

Siste endret: 05.07.2020