Avtalebetingelser

1. Generelt

Disse betingelsene gjelder for kjøp -og bestilling av tatoveringer gjennom inspirittattoo.no. Inspirit Tattoo AS formidler tatoveringer på vegne av den Tatovøren du bestiller eller kjøper tatovering fra. 

Definisjon av partene

  • Selger er: Den tatovøren som utfører tatoveringstjenesten, og blir i det følgende benevnt Tatovøren, vi, oss eller tjenesteyter
  • Mellommann: ved formidlingssalg vil Inspirit Tattoo opptre som mellommann mellom Selger og Kjøper på vegne av Tatovøren. Inspirit Tattoo AS org.nr: 925 372 897, adresse: Pedersgata 47, 4013 Stavanger, og blir i det følgende benevnt Inspirit Tattoo, oss, formidler, mellommann eller vi hvor Selger og -/eller mellommann benevnes sammen.
  • Kjøper er: den personen som bestiller og mottar tatoveringstjenestene fra Selger. personen som står oppgitt i bestillingen, og blir i det følgende benevnt deg, du, dere, deres, ditt eller kjøper
  • Inspirittattoo.no: Selve plattformen som er knyttet til domenet www.inspirittattoo.no.

    På Inspirittattoo.no kan du bestille tatoveringstjenester fra de Tatovørene Inspirit Tattoo formidler tatoveringstjenester på vegne av. For å utføre en bestilling på inspirittattoo.no må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet.

Avtalebetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for bestillingen og kjøpet.

Ved å bekrefte en avtale eller ved å motta tatoveringstjenester fra selger, bekrefter kunden at de har forstått og godtatt våre avtalebetingelser

2. Aldersgrense

Du må være fylt 18 år for å tatovere deg i hos Inspirit Tattoo. Vi forbeholder oss retten til å be om gyldig identifikasjon fra kunden som bekrefter deres alder. Vi  tatoverer ikke personer under 18 år, selv med foreldres eller verges samtykke.

3. Kundens plikter

Kunden må gjennomgå og samtykke til, samt undertegne Inspirit Tattoo sitt skjema for Samtykke og Egenerklæring om helse i forkant av tatoveringsprosessen. Dette skjemaet gjennomgås ved ankomst til timeavtalen.

Ved sykdom plikter kunden å avbestille eller flytte timeavtalen straks kunden blir oppmerksom på sykdomssymptomene. (Se 10. Avbestilling og endring av tatoveringstimer)

4. Bestilling -og avtaleprosess

Din timebestilling er bindende når timebestillingen er registrert i våre systemer. Tatovøren er samtidig bundet av din timebestilling, med mindre den avbestilles av deg, oss eller Tatovøren. (les mer om avbestilling i punkt 10. Avbestilling og endring av tatoveringstimer)

Vi bekrefter timeavtalen din ved å sende deg en bekreftelse for timeavtalen på sms og -/eller e-post. Les nøye igjennom avtalebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om booking bekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse timer på grunnlag av sykdom, teknisk svikt og lignende. Vi vil gi beskjed om dette i så god tid som mulig.

Inspirit Tattoo og -/eller Tatovøren forbeholder seg retten til å avlyse timen, dersom du møter til timen med feber eller symptomer på en smittsom sykdom. Tatoverings timer vi må avlyse på bakgrunn av slike tilfeller, vil du bli belastet for, ettersom at du burde forstå smitterisikoen og at timeavtalen skulle blitt avbestilt eller flyttet straks du ble oppmerksom på symptomene.

Inspirit Tattoo og -/eller Tatovøren forbeholder seg også retten til å avlyse tatoverings timer dersom du møter til timen under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler, eller om du inntar rusmidler i forkant eller under tatoveringstimen, -eller om utførelsen av tatoveringen kan medføre en fare for din egen eller andres helse på grunn av din tilstand. Tatoveringstimer som må avlyse på bakgrunn av slike tilfeller, vil du bli belastet for, ettersom at du burde forstå at det kan ha betydning for utførelse av tatoveringen, og risikoer forbundet ved tatoveringen.

5. Priser

Vi gir våre kunder prisoverslag på forespørsel, enten per e-post eller muntlig over en konsultasjon med en av våre tatoveringsartister. Dette prisoverslaget er basert på en rekke faktorer, inkludert størrelsen på tatoveringen, kompleksiteten i designet og tiden som kreves for å fullføre tatoveringsøkten. Vi gjør vårt beste for å gi nøyaktige og realistiske estimater til kunden. Det er viktig å merke seg at prisoverslagene kun er veiledende, og at den endelige prisen kan variere avhengig flere faktorer som kan oppstå under selve tatoveringsøkten slik som eventuelle endringer eller tilleggsarbeid som kunden ønsker under tatoveringsøkten. Vi vil imidlertid alltid kommunisere eventuelle endringer i prisen tydelig til kunden før vi fortsetter med arbeidet.

Vi vil gjøre vårt beste for å gi nøyaktige og realistiske estimater basert på størrelsen og kompleksiteten i designet, samt tiden som kreves for å fullføre tatoveringsøkten. Det er viktig å merke seg at prisoverslagene kun er veiledende, og at den endelige prisen kan variere avhengig av flere faktorer som kan oppstå under selve tatoveringsøkten. Vi vil imidlertid alltid informere kunden om eventuelle prisendringer før vi starter eller fortsetter med arbeidet.

Prisene som oppgis for tatoveringstjenester på vår nettside eller i annen kommunikasjon, må anses som veiledende. Vi forbeholder oss retten til å endre priser på tatoveringstjenester uten forutgående varsel. Endringer i priser vil ikke påvirke allerede inngåtte avtaler eller bestillinger.

Tilleggsarbeid eller endringer i designet underveis i tatoveringsprosessen kan medføre endring i prisen. Vi eller tatovøren vil alltid informere deg om eventuelle prisendringer før vi utfører arbeidet.

Alle priser er oppgitt ekskl. mva. (I de tilfeller hvor det skal beregnes MVA på tatoveringer vil dette opplyses om i prisoverslaget)

5.1. Timepris

Timeprisen er fra 1000 kr per time.

Timeprisen er veiledende og kan avvike i tilfeller der man for eksempel skal ta flere forskjellige tatoveringer samtidig, i disse tilfellene vil det tilkomme et pristillegg som avklares på forhånd ved timebestilling.

5.2. Tatoveringsprosjekter

For større tatoveringsprosjekter hvor det er nødvendig med flere økter gir vi ett veiledende og ikke-bindende prisoverslag for prosjektet. Prisoverslaget er basert på antatt antall økter og antatt varighet per økt.

Tatoveringsprosjekter betales per økt. Vi eller tatovøren kan ikke garantere at det faktiske antallet økter vil samsvare med antydningene i prisoverslaget. Eventuelle endringer vil bli diskutert med deg.

Det er flere faktorer som er avgjørende for hvor mange økter man trenger, for eksempel kompleksiteten på designet, fargebruk, størrelse, dersom det er mye kroppsmasse som skal tatoveres, må man beregne at flere økter vil være nødvendig, en annen faktor er varigheten på en økt. Her spørs det på hvor mottakelig huden til den individuelle kunden er for tatoveringsblekk, og hvor lenge kunden klarer å håndtere smerten og ubehaget. Andre innvirkende faktorer er tykkheten på huden og hudtone.

5.3. Fulldags økt

En fulldags økt varer i 6 timer. Prisen for en fulldags økt er 6000 kr. Dersom en fulldags økt avsluttes tidligere blir man belastet for den faktiske varigheten av økten, men ikke for mindre enn 3 timer.

6. Merverdiavgift

Såfremt kravet til verkshøyde etter åndsverksloven er oppfylt og at tatoveringstjenesten omsettes i Tatovørens navn skal det ikke beregnes merverdiavgift på tatoveringer. Da denne type omsetning er unntatt MVA i henhold til merverdiavgiftsloven (mval.) § 3-7 (4): – Opphavsmannens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk er unntatt fra loven. Det samme gjelder slik omsetning ved mellommann i opphavsmannens navn.

For deg som kunde betyr dette at du handler av Tatovøren, som da er å anse som kontraktsmotpart, med Inspirit Tattoo som mellommann. For de berørte tatoveringstjenester blir tatovøren spesifisert på salgs dokumentasjon.

Eventuell reklamasjon på kunstverkene ved slik omsetning er Tatovørens ansvar. Likevel har Inspirit Tattoo avtalt med opphavsmannen og bistå denne i forhold til kjøper, slik at du kun trenger å forholde deg til Inspirit Tattoo.

Det beregnes 25% MVA på tatoveringer som ikke oppfyller kravet til verkshøyde og/eller ikke omsettes i Tatovørens navn.

7. Betaling

Betaling for tatoveringstjenesten skal utføres umiddelbart etter at tjenesten er fullført, med mindre annet er avtalt mellom partene.

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort, med kontanter eller med delbetaling (Resurs konto). Ved valg av delbetaling (Resurs konto) som betalingsmåte må det inngås egne avtaler med Resurs Bank i forkant av timeavtalen.

Disponibelt kontokreditt på kundekonto kan benyttes til betaling for produkter og tjenester. Se punkt 15. Kontokreditt for mer informasjon.

8. Depositum

Ved bestilling av tatoveringstimer skal det betales et ikke-refunderbart depositum for å bekrefte timen. Depositumet varierer avhengig av prisantydning på tatoveringen, og er 500 kroner for tatoveringer med prisantydning under 3000 kroner, og 1000 kroner for høyere prisantydning.

Depositumet krediteres til kundens kundekonto og vil være tilgjengelig i 12 måneder fra dato for innbetalingen. Ved avbestilling etter fristen, uteblivelse fra timen eller andre brudd på betingelsene vil medføre til at depositumet debiteres fra kundekonto.

9. Timeavtalens varighet

En tatoveringstime regnes som 50 minutter, tatovøren har rett på 10 minutters pause per klokketime.
Pausene kan benyttes separat eller sammenslått.

Tiden som brukes på Utforming, klargjøring av stensil og klargjøring av arbeidsstasjonen inngår i tatoveringstimen.

10. Avbestilling og endring av tatoveringstimer

Vi forstår at endringer og avbestillinger kan være nødvendig fra tid til annen, vi vil gjøre vårt beste for å imøtekomme dine endringsønsker og hjelpe deg med å finne en passende tid for din tatovering.

En force majeure hendelse utløser ikke refusjons rettigheter av innbetalt depositum.

Fristen for å avbestille eller gjøre endringer i timeavtaler, er 48 timer i forkant av timeavtalen. Du vil ikke bli belastet for timeavtaler som avbestilles eller endres innenfor fristen. Avbestillinger og endringer som gjøres etter fristen på 48 timer og senest 15 minutter før timeavtalen belastes med et gebyr på 60% av prisantydningen for timeavtalen. Punkt 12. Uteblivelse fra timeavtale gjelder for avbestillinger og endringer gjort senere enn 15 minutter før timeavtalen.

Vi forstår at uforutsette hendelser kan oppstå, og derfor kan unntak gjøres i enkelte tilfeller slik som for eksempel ved sykdom. Ved sykdom må du melde fra til Inspirit Tattoo eller Tatovøren så snart du blir oppmerksom på symptomene. Du vil da ikke bli belastet for timeavtalen selv om avbestillingen ble gjort etter fristen på 48 timer. Vi forbeholder oss retten til å kreve dokumentasjon på sykdommen.

Avbestilling av timer skal kun gjøres ved å benytte avbestillingsskjemaet: https://www.inspirittattoo.no/avbestilling/, eller ved å kontakte Inspirit Tattoo på 51 73 16 16 i åpningstiden. Dette er for å kunne loggføre dato og tidspunkt for når avbestillingen ble mottatt.

11. Møte for sent til timeavtalen

Tatovøren venter i 15 minutter, etter dette regnes kunden som «ikke møtt» og har dermed ikke krav på tatoveringstimen (se punkt 12. Uteblivelse fra timeavtale). Dersom du på forhånd har varslet om forsinkelse, eller opplyser om forsinkelse når vi forsøker å kontakte deg, venter tatovøren i opptil 90 minutter, dersom timen ikke vil medføre ventetid for andre kunder. Du vil i dette tilfellet bli belastet for en tatoveringstime per påbegynte time tatovøren venter.

12. Uteblivelse fra timeavtale

Vi forstår at uforutsette hendelser kan oppstå og at du kanskje ikke kan møte til den avtalte tatoveringstimen. Vi ber deg derfor om å gi beskjed så snart som mulig hvis du må avlyse eller endre timen.

Hvis du avbestiller eller endrer timeavtalen senere enn 15 minutter før timeavtalen eller ikke møter opp til timeavtalen uten varsel, vil du bli belastet for hele timeavtalen. Dette gjelder også for tilfeller der du kommer mer enn 15 minutter for sent til timeavtalen uten varsel i henhold til punkt 11. Møte for sent til timeavtalen.

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en straff, men en nødvendig praksis for å dekke tatovørens kostnader og tapte inntekter som følge av uteblivelsen.

Vi oppfordrer deg til å sette av tilstrekkelig tid til tatoveringen og til å gi beskjed så snart som mulig dersom du må endre eller avlyse timen. Vi er her for å hjelpe deg, og vi ønsker å sikre at du får den beste opplevelsen mulig når du tatoverer deg hos oss.

13. Ventetid

Det kan forekomme ventetid. Dersom ventetiden er lengre enn 30 minutter skal tatovøren gi beskjed til deg i forkant av timen. Tatovøren skal opplyse om hvor lange ventetiden vil være, dersom ventetiden overstiger 60 minutter har du rett til å kansellere timen uten å bli belastet for timen, du kan også velge å avtale ny time, med mindre du samtykker til ventetiden. Du blir ikke belastet for tiden du venter. Tid som brukes på design av tatoveringen, eller klargjøring av arbeidsstasjon regnes ikke som ventetid.

14. Tatoveringsdesign

Dersom ikke annet er avtalt, er tatoveringsdesignet inkludert i prisen for tatoveringen. Tatovøren vil ha et utkast klart til tatoveringstimen basert på den informasjonen kunden har oppgitt i forespørselen eller på konsultasjonen. Eventuelle endringer gjøres i samarbeid med kunden under tatoveringstimen.

Tatovøren sender ikke ut designs til kunder på forhånd med mindre dette er avtalt på forhånd.

Designet som er laget av tatovøren, er beskyttet av åndsverksloven og tatovøren er opphavsmannen til designet. Kunden har ikke rett til å kopiere, distribuere eller på annen måte bruke designet uten skriftlig tillatelse fra tatovøren.

15. Kontokreditt

Kontokreditt er midler som er gjort tilgjengelig på kundekonto
Eksempler på kontokreditt: Innbetalt depositum, innskudd, bonuser eller tilgodelapper.

Regler for kontokreditt

  1. Kontokreditt er personlig og kan ikke overføres til andre.
  2. Kontokreditt kan ikke innløses i kontanter.
  3. Kontokreditt er gyldig i 12 måneder fra de ble satt inn eller gjort tilgjengelige.
  4. Kontokreditt kan benyttes som betalingsmiddel for tatoveringstjenester og produkter.

16. Force majeure

Inspirit Tattoo eller Tatovøren skal ikke holdes ansvarlig for noen forsinkelse, hindring, skade eller tap som oppstår som følge av en force majeure hendelse utenfor Inspirit Tattoo eller Tatovørens kontroll. Slike hendelser kan inkludere, men er ikke begrenset til, naturkatastrofer, pandemier, krig, streik, regjeringsbeslutninger eller andre uforutsette hendelser som er utenfor Inspirit Tattoo eller Tatovørens kontroll.

Dersom en force majeure hendelse oppstår, skal Inspirit Tattoo og -/eller Tatovøren informere kunden så snart som mulig om situasjonen og hvilken innvirkning dette vil ha på avtalen. Inspirit Tattoo og -/eller Tatovøren skal også gjøre sitt beste for å finne en løsning som vil minimere forsinkelsen eller skaden for kunden.

Dersom en force majeure hendelse varer i mer enn 30 dager, har både tatovøren og kunden rett til å terminere avtalen uten ansvar for noen av partene. Eventuelle beløp som allerede er betalt av kunden, men som ikke har blitt brukt til tatoveringstjenester, vil bli kreditert til kundens kundekonto innen rimelig tid etter at avtalen er terminert. En force majeure hendelse utløser ikke refusjons rettigheter av innbetalt depositum.

17. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår time bestillinger, avbestillinger etter frist og uteblivelse fra timer følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Stavanger tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

Oppdatert: 29. april 2024