fbpx

Tatovering stavanger

Meny

Informasjon

Inspirit Tattoo Studio
Pedersgata 47
4013 Stavanger
Få veibeskrivelse

Åpningstider
Man-fre: 11:00 – 15:00
Lørdag og søndag etter avtale

Hvor kropp og kunst blir til ett

Avtalebetingelser

Avtalebetingelser

1 Generelt

Avtalebetingelsene gjelder for bestilling og utførelse av tatoverings tjenester hos Inspirit Tattoo.

Inspirit Tattoo AS formidler tatoverings tjenester på vegne av den tatovøren som utfører tjenesten.

Avtalebetingelsene vil sammen med din bestilling, booking bekreftelse og egenerklæring om helse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for timeavtalen.

Tjenesteformidler er: Inspirit Tattoo AS, org.nr: 925 372 897, adresse: Pedersgata 47, 4013 Stavanger, og blir i det følgende benevnt Inspirit Tattoo, vi, oss eller tjenesteformidler.

Selger er: tatovøren som utfører tjenesten, og blir i det følgende benevnt tatovøren

Kjøper er: personen som står oppgitt i bestillingen, og blir i det følgende benevnt deg, du, dere, deres, ditt eller kjøper

For å få utført en tatovering hos Inspirit Tattoo må du:

 
 

2 Bestilling -og avtaleprosess

Din timebestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din timebestilling, med mindre den avbestilles av deg eller oss, les mer om avbestilling i punkt 3. Avbestilling av tatoverings timer

Vi bekrefter avtalen din ved å sende deg en booking bekreftelse på sms og -/eller e-post. Les nøye igjennom booking bekreftelsen når du mottar den, og undersøk om booking bekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse timer på grunnlag av sykdom, teknisk svikt og lignende. Vi vil gi beskjed om dette i så god tid som mulig. Dersom tatovøren blir forsinket til timen, anses forsinkelsen som ventetid, og betingelsene nevnt i punkt 6. Ventetid er gjeldende i disse tilfeller.

Vi forbeholder oss også retten til å avlyse tatoverings timer dersom du møter til timen under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler, eller om utførelsen av tatoveringen kan medføre en fare for din egen eller andres helse på grunn av din tilstand. Tatoverings timer vi må avlyse på bakgrunn av slike tilfeller, vil du bli belastet for, ettersom at du burde forstå at det kan ha betydning for utførelse av tatoveringen, og risikoer forbundet ved tatoveringen.

3 Avbestilling av tatoverings timer

Avbestilling av tatovering timer, må gjøres senest 48 timer før timeavtalen starter. Avbestilling av timer kan kun gjøres ved å fylle ut vårt avbestillings skjema

Dersom du avbestiller tatoverings timen din etter at avbestillingsfristen er utløpt, vil du bli belastet med 1000 kroner pr. oppsatt time.

Timer som er bestilt utenfor avbestillingsfristen, kan avbestilles gratis innen 1 time etter at timen ble bestilt.

Unntak ved avbestilling etter fristen
Dersom du blir forhindret til å møte til timen grunnet sykdom, alvorlige skade eller alvorlig ulykke, eller dersom ditt barn, registrert partner, samboer eller nær familie blir utsatt for alvorlig sykdom, skade eller ulykke. Må gyldig og stemplet dokumentasjon fra lege fremvises innen 7 virkedager fra avtaledato. Du vil da ikke bli fakturert for timeavtalen selv om avbestillingen ble gjort etter at avbestillingsfristen utløp.

Unntaket gjelder ikke ved sykdom der man uteblir fra timen, uten å melde fra senest 4 timer før timeavtalen

4 Møte for sent til tatoverings timen

Tatovøren venter i 15 minutter, etter dette regnes kunden som «ikke møtt» og har dermed ikke krav på tatoverings timen. Dersom du på forhånd har varslet om forsinkelse, eller opplyser om forsinkelse når vi forsøker å kontakte deg, venter tatovøren i opptil 60 minutter, dersom timen ikke vil medføre ventetid for andre kunder. Du vil bli belastet for en ekstra tatoverings time for ventetiden til tatovøren dersom tatovøren venter i over 15 minutter.

5 Uteblivelse fra time

Ved Uteblivelse fra tatoverings time, vil du bli belastet med 1000 kroner pr. oppsatt time.

6 Ventetid

Det kan forekomme ventetid. Dersom ventetiden er lengre enn 30 minutter skal tatovøren gi beskjed til deg i forkant av timen. Tatovøren skal opplyse om hvor lange ventetiden vil være, dersom ventetiden overstiger 60 minutter har du rett til å kansellere timen uten å bli belastet for timen, du kan også velge å avtale ny time, med mindre kunden samtykker til ventetiden. du blir ikke belastet for ventetiden.

7 Depositum

Ved inngått timeavtale skal det betales et ikke-refunderbart depositum på opptil 50% av den veiledende prisen, depositumet kan likevel ikke være mindre enn 500 kroner eller mer enn 3000 kroner, det er tatovøren som fastsetter beløpet som skal betales.

Ved avbestilling innenfor avbestillingsfristen vil depositumet stå som disponibel kreditt på kundens kundekonto i 12 måneder. Ved avbestilling etter avbestillingsfristen, uteblivelse fra time eller andre brudd på avtalebetingelsene vil medføre at kunden mister depositumet. Dersom timeavtalen ble avlyst av tatovøren grunnet sykdom, teknisk svikt eller lignende, vil depositumet stå som disponibel kreditt på kundens kundekonto i 24 måneder. 

Det kreves ikke depositum ved godkjent søknad om delbetaling (Resurs konto)

8 Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg ved endt timeavtale gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort, med kontanter eller med delbetaling (Resurs konto). Ved valg av delbetaling (Resurs konto) som betalingsmåte må det inngås egne avtaler med Resurs Bank. Vi gjør oppmerksom på at søknad om delbetaling (Resurs konto) må være godkjent i forkant av tatoverings timen. 

Innbetalt depositum trekkes fra ved betaling.

9 Fakturering ved avbestilling etter fristen / Uteblivelse fra time

Ved avbestilling etter fristen eller uteblivelse fra time, vil du bli belastet med 1000 kroner pr. oppsatt time. Faktura sendes til din e-post adresse. Fakturaen vil automatisk sendes med forfall samme dag som faktura dato, med mindre annet er avtalt med tatovøren.

Dersom det er innbetalt et depositumet, vil innbetalte beløp trekkes fra beløpet som faktureres.
Fradraget vil spesifiseres på fakturaen.

Ved manglende betaling sendes inkassovarsel. Ved fortsatt manglende betaling etter inkassovarselets forfall, blir kravet videresendt til inkasso.

10 Force majeure

Dersom tatovøren er forhindret fra å levere tjenesten grunnet omstendigheter slik som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, beslag, opprør, pandemi, tiltak fra myndigheter for å hindre spredning av pandemi, eller andre hendelser partene ikke kan råde over, vil timeavtaler bli utsatt på ubestemt tid. Allerede innbetalt depositum vil i disse tilfeller stå disponibelt på kundens kundekonto i 24 måneder etter at hendelsen/omstendighetene opphører.

11 Covid-19

Dersom du har feber eller opplever symptomer på luftveisinfeksjon plikter du å avbestille timen så snart du blir oppmerksom på dette. Vi forbeholder oss retten til å avlyse timen, dersom du møter til timen med feber eller symptomer på luftveisinfeksjon, er i aktiv karantene eller vært i utlandet de siste 14 dagene . Tatoverings timer vi må avlyse på bakgrunn av slike tilfeller, vil du bli belastet for, ettersom at du burde forstå risikoen og at avtalen skulle blitt avbestilt straks du ble oppmerksom på symptomene.

Du plikter også til å følge våre Covid-19 tiltak

12 Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår time bestillinger, avbestillinger etter frist og uteblivelse fra timer følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Stavanger tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

Rull til toppen