Egenerklæring om helse


Generelt

Formidler er Inspirit Tattoo AS, org.nr 925372897, adresse: Pedersgata 47, 4013 Stavanger, og formidler tjenesten på vegne av tatovøren, og blir i det følgende benevnt som studioet eller oss.

Selger er tatovøren som utfører tatoveringsprosedyren, og blir i det følgende benevnt som artisten eller tatovøren.

Kunde er den personen som fyller ut og signerer denne egenerklæringen, og blir i det følgende benevnt som jeg, meg, mitt, kunden, klienten eller tjenestemottaker.

Utstyret som benyttes under tatoveringsprosedyren er engangsutstyr. Tatoveringsprosedyren utføres på en sikker måte, og det eksisterer ingen fare for blodsmitte eller andre smittefarer under tatoverings prosessen.

 

Egenerklæring om helse

Hvis jeg har diabetes, epilepsi, hjerte- og karsykdommer, tar medisin som tynner ut blodet, eller hvis jeg har hepatitt, HIV, AIDS eller noen form for andre smittsomme sykdommer, skal jeg informere artisten om dette i forkant av tatoverings prosessen.

Hvis jeg har noen form for medisinske -eller hudsykdommer som: akne, arr (keloid), eksem, psoriasis eller solbrenthet i området der jeg skal bli tatovert, som kan påvirke tatoveringen, eller om jeg har noen form for infeksjon eller utslett hvor som helst på kroppen, skal jeg informere artisten om dette i forkant av tatoverings prosessen.

Jeg erkjenner at tatoveringen er en permanent endring i mitt utseende, og at ingen løfter har blitt gitt om å senere endre eller fjerne min tatovering. Så vidt jeg vet har jeg ikke en fysisk, mental eller medisinsk svekkelse som kan påvirke mitt velvære som et direkte eller indirekte resultat av min beslutning om å ta en tatovering.

Jeg erkjenner at det ikke er mulig for studioet eller artisten å finne ut om jeg kan ha en allergisk reaksjon på pigmentene eller prosedyrene som brukes på min tatovering, og jeg er enig om å godta risikoen for at en slik reaksjon er mulig

 

Jeg er innforstått med at betennelser og infeksjoner alltid er en risiko ved å ta en tatovering, spesielt i tilfeller der jeg ikke tar skikkelig vare på tatoveringen, ikke følger pålagte etterbehandlings instrukser eller ved egen uaktsomhet, og jeg er enig om å godta risikoen for at betennelser og infeksjoner er mulig, jeg er også enig i at jeg er ansvarlig for at etterbehandlings instruksene følges, og at studioet og artisten er uten svar.

Jeg er innforstått med at etterbehandlings instrukser sendes til meg på e-post eller SMS, og at jeg kan finne etterbehandlings instruksene på www.inspirittattoo.no. Jeg er enig om å følge artisten sine etterbehandlings instrukser mens tatoveringen min gror. Jeg er enig i at dersom etterarbeid skal være nødvendig, på grunn av min egen uaktsomhet, vil dette bli gjort på min egen bekostning.

Jeg forstår at hvis jeg gjennomfører former for; hud behandlinger, laser hårfjerning, plastisk kirurgi eller andre hud forandrings prosedyrer, kan det resultere i uønskede endringer i min tatovering.

 

Samtykke

Jeg samtykker til at studioet og artisten fratas ansvar for enhver skade som skyldes at jeg, i den hensikt i å oppnå tatoveringen, har holdt tilbake opplysninger studioet eller artisten har bedt om i egenerklæringen i forbindelse med utførelse av tatoveringen, -og/eller som jeg burde forstå vil ha en betydning for behandlingsmetode, og bedømmelse av risikoer forbudet med å ta en tatovering.

Jeg er innforstått med at om jeg ikke overholder opplysningsplikten som nevnt ovenfor, vil ikke studioet eller artisten være ansvarlige for resultatet av tatoveringen. Jeg er også kjent med at om jeg uten å vite det, lider av en sykdom som først gir seg tilkjenne etter tatoveringsprosedyren, er studioet og artisten uten ansvar.

Jeg er innforstått med at når tatoverings stensilen er påført på kroppen, er jeg selv ansvarlig for å kontrollere at stensilen er i henhold til mine ønsker før tatoverings prosessen starter, jeg er selv ansvarlig for å be om endringer i motivet eller plasseringen av stensilen, og er innforstått med at slike endringer må jeg be om før tatoverings prosessen starter, og at slike endringer kan påvirke totalprisen for tatoveringen.

MEDISINSK HISTORIE
Har du HIV, Hepatitt eller andre smittsomme sykdommer?
Har du noen form for infeksjon i kroppen?
Har du hjerte- og karsykdommer, eller tar du medisiner som tynner ut blodet?
Har du diabetes eller epilepsi?
Har du noen kjente allergier?
Er du gravid eller ammende?
Har du drukket alkohol eller inntatt noen form for rusmidler de siste 24 timene?
 
MEDISINSK HISTORIE
   
   
   
Har du diabetes eller epilepsi?  
Har du noen kjente allergier?  
Er du gravid eller ammende?  
Har du drukket alkohol eller inntatt noen form for rusmidler de siste 24 timene?  
   

 


Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signaturbevis
Dokumentnavn: Egenerklæring om helse
lock iconUnik dokument-ID: 698df67a120b191d6ebd3e733e373a3437ecb00f
Tidsstempel Hendelse
24. April 2021 19:52 CETEgenerklæring om helse lastet opp av De Vegas Hallberg - booking@inspirittattoo.no IP 84.213.21.151