Ny forskrift om tatoveringsblekk

Ny forskrift om tatoveringsblekk

Ny forskrift om tatoveringsblekk

FELLES REGELVERK I EU FOR TATOVERINGSBLEKK

4. Januar 2022 trer REACH-forskriften i kraft. Reach-forskriften vil forby innholdet av ca 4000 stoffer men kun et mindretall av disse stoffene er til nå funnet i tatoveringsblekk. Likevel vil forskriften forby mer enn to tredjedeler av dagens tatoverings blekk. Samtidig reagerer mange på to fargestoffer som har vært ulovlig i Norge i 13 år. Fargestoffene Pigment Green 7 og Pigment Blue 15 er per 24. November 2021 forbudt i Norge og vil bli lovlig å bruke i overgangsfasen fra 4. Januar 2022 til 4. Januar 2023.

ER DET FARLIG Å TATOVERE SEG?

Det er viktig å presisere at det ikke er farlig å tatovere seg hos et profesjonelt tatoveringsstudio i Norge. Tatoveringsblekk har vært regulert i Norge av Forskrift om tatoveringsprodukter siden 2009. og i følge den danske overlegen Jørgen Serup så eksisterer det ikke et eneste dokumentert tilfelle i faglitteraturen der tatoveringsblekk har forårsaket kreft i huden eller i indre organer. Jørgen Serup er overlege på hudavdelingen ved Bispebjerg hostpital i Danmark hvor de spesialiserer seg på komplikasjoner med tatoveringer. 
Ifølge han er det uten faglig grunnlag, at EU har innført det nye regelverket.

Vi har lenge kjent til risikoen om at allergiske reaksjoner kan forekomme. De som utøver tatoveringsvirksomhet er i tillegg pålagt i henhold til Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet §7. Generelle krav til utøvelsen å informere kunden om risikoen for infeksjoner, blødninger, allergiske reaksjoner og liknende. Dette informeres normalt sett gjennom et egenerklæring og samtykke-skjema som fylles ut før man tatoverer seg. 
 
Rapporter forteller at om lag 60 millioner mennesker i Europa har tatt en tatovering og blant disse er det kun påvist i overkant av 1000 allergi tilfeller. Dette gir en sannsynlighet på 0,0016% for en allergisk reaksjon.
   
 

HVILKE KONSEKVENSER FÅR DETTE FOR KUNDER?

Det er vanskelig å si hvilke konsekvenser dette får for kunder før det nyutviklede blekket er på markedet. Det nye regelverket vil nødvendigvis ikke ha en så stor innvirkning for kunder annet enn at det må forventes en prisøkning ettersom innkjøpspriser på tatoveringsblekk trolig vil øke. For tatoveringskunder som holder på med fargeprosjekter eller planlegger å ta fargetatoveringer kan det hende at man må vente til det kommer flere farger på markedet.

Produsentene av tatoveringsblekk holder på å utvikle farger som tilfredsstiller det nye EU-direktivet, og flere farger skal etter det vi kjenner til allerede være klare eller rett rundt hjørnet.

HVILKE KONSEKVENSER FÅR DETTE FOR TATOVERINGSSTUDIOER?

Konsekvensen for tatoveringsstudioene er at alt tatoveringsblekk som ikke er i henhold til det nye EU-direktivet må kastes når det nye regelverket trer i kraft den 4. Januar 2022. Hvor stor økonomisk påkjenning dette blir for tatovører avhenger av om tatovøren jobber med black and grey eller med farger. Tatovører som jobber med farger vil sannsynligvis påføres det største tapet med tanke på at nye farger må kjøpes inn, samt tap av omsetning dersom ikke nye farger er tilgjengelig når regelverket trer i kraft.

Etter det vi kjenner til så er det ikke noe av dagens tatoveringsblekket som tilfredsstiller mengde restriksjonene for isopropanol alkohol.
Alle blekkflasker skal også være merket på Norsk.

Sist endret: 29. juni 2023

Relaterte innlegg

Tattoo guiden

Bedøvelse

En tatoverings prosess kan være langvarig og smertefull, og det er…

Les mer »
Rull til toppen